Splošni Pogoji Poslovanja

Spletna stran je v lasti podjetja Okviri.si, Matija Trošt s.p. , Rocenska ulica 35, 1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija, EU, Davčna številka: 65039572, Matična številka: 7125585000 ( v nadaljevanju tudi SVET-OGLEDAL), ki je tudi ponudnik izdelkov in storitev, za katere veljajo spodaj navedeni splošni pogoji.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje podjetja SVET-OGLEDAL, pravice in obveznosti uporabnika in podjetja ter urejajo poslovni odnos med SVET-OGLEDAL in kupcem. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa na prevzemnem mestu podjetja SVET-OGLEDAL.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa oz. plačila avansa. Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi na prevzemnem mestu SVET-OGLEDAL, kot na spletni strani Svet-ogledal.si.

Splošni pogoji:

 1. Prevzem in pregled izdelka je možen samo na naslovu podjetja Okviri.si, Rocenska ulica 35, 1211 Lj-Šmartno.
 2. Na vsa ogledala sta 2 (dve) leti garancije. Pri LED ogledalih velja ta garancija tudi na LED trak in elektro pretvornik.
 3. Garantiramo, da bo izdelek deloval v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom.
 4. Na zahtevo stranke se LED ogledalo, če ne deluje pravilno, popravi najkasneje v 45 dneh, v nasprotnem primeru se zamenja s podobnim enake kakovosti. Za čas popravila se podaljša garancijski rok.
 5. Popravilo izdelka se vrši na naslovu podjetja OKVIRI.SI. Prevoz in demontaža/montaža ogledala niso vključeni v garancijo.
 6. Garancija preneha v veljati v naslednjih pogojih:
  - malomarno ravnanje lastnika
  - nepravilnega čiščenja ogledala
  - če pride elektro del v stik z vodo
  - zaradi mehanske poškodbe, ki je posledica tretje osebe
  - zaradi prenapetosti (led ogledala) - strele, ipd.
  - v primeru okvar med transportom ogledala po naši izročitivi
  - relativna vlažnost ne sme preseči IP začite, ki je navedena na elektro pretvorniku
  - poseganja v izdelek s stranki nepooblaščenih oseb
  - napačne montaže izdelka.
 7. Po prevzemu ogledala ni možno uveljavljati zahtevkov po menjavi ogledala oz. denarnega poplačila.
 8. Stranka se ob prevzemu in podpisu garancijskega lista strinja z dejanskim stanjem ogledala in po prevzemu ni več možno uveljavljati zahtevkov po menjavi ali denarnem nadomestilu. Izdelek je kupljen po splošni klavzuli, ki velja za "VIDENO-KUPLJENO".
 9. S plačilom avansa se stranka zaveže k zgoraj napisanim pogojem poslovanja.
 10. Dostava:
  - dostava je možna po predhodnem ogledu narejenega izdelka na naslovu podjetja Okviri.si, Rocenska ulica 35, 1211 Lj-Šmartno
  - maksimalne mere dostave izdelka 220x100cm
  - dostava ni vključena v ceno izdelka.
 11. Splošni pogoji veljajo od 01.01.2019